Отписване на суми до 100 евро от дължими данъци в Кипър

16 Nov 2017

Камарата на представителите прие Закона за изменение и допълнение на Закона за реда за уреждане на просрочени данъци (№ 2) от 2017 г. Изменението предвижда, че ако общата данъчна отговорност на данъкоплатците не надвишава сумата от 500 евро, сумата от 100 евро ще бъде отписана.

Също така се предвижда, че ако общата данъчна отговорност на данъкоплатеца не надвишава сумата от 100 евро, цялата дължима сума ще бъде отписана, без изискване кандидатът да подава заявление за това.