Офисът на търговските марки в Северен Ирак (Иракски Кюрдистан) продължава работа от днес

16 Jul 2017

В гр. Ербил, Службата за търговските марки в Северен Ирак (Иракски Кюрдистан) е започнала днес да получава нови заявки за търговска марка след спирането на операциите през декември 2016 г., последвано от частично започване на операцията по-рано тази година /12 януари 2017г./.

Официални такси

Взето е решение относно новите тарифи, които да бъдат следвани от Службата, вече са одобрени и ще бъдат приложими от днес за всички нови заявления.

Промени в процедурата

Беше въведено ново изменение на процедурата по кандидатстване, при което от кандидатите се изисква задължително да подадат заявление за предварителна проверка, преди заявлението за регистрация и въз основа на доклада от тази проверка заявителят може да подаде заявлението за търговска марка.


Необходимите документи за подаване на ново заявление за търговска марка са:

  •  Пълномощно, заверено от иракското консулство;
  • Копие от чуждестранното свидетелство или заявление за регистрация, подадено с арабски превод, легализирано от иракското консулство;
  • Копие от търговския регистър или извлечение с арабски и английски превод.    

За въпроси или получаване на актуализирания списък на таксите, може да се свържете на следния електронен адрес: iraq@qumsieh.com.