„ЛТА Консултинг“ ООД взе участие в Софийския икономически форум

29 Jun 2022

I. „ЛТА Консултинг“ ООД взе участие в провелото се на 21-ви юни 2022 г. трето издание на Софийския икономически форум. Събитието беше организирано от Делфийския икономически форум и Центъра за либерални стратегии.

II. Членове на екипа на „ЛТА Консултинг“ ООД имаха честта да присъстват на Форума по покана на „Гръцкия бизнес съвет в България“.

III. Едни от изтъкнатите лектори бяха: г-н Асен Василев – заместник министър-председател по еврофондовете и министър на финансите; главният съветник на гръцкия премиер по енергетика, климат и околна среда – Джордж Кремлис; проф. Деян Шошкич от Икономическия факултет на Белградския университет; ръководителят на отдел за мониторинг на системния риск в „Националната банка на Румъния“ – г-н Флорин Драгу; главният изпълнителен директор на "Пощенска банка" – г-жа Петя Димитрова; г-н Димитриос Хронопулос – посланик на Гърция в България; г-н Владимир Малинов – изпълнителен директор на Булгартрансгаз; г-н Андрея Щерев – член на Изпълнителнителния съвет на Българска търговско-промишлена палата (БТПП) и много други.

IV. Основните теми, които политическите лидери и видните икономисти разискваха, бяха:

- Светът след войната в Украйна;

- Разширяването на ЕС като геостратегически императив след ситуацията в Украйна;

- Инфлация, валутен борд и кандидатурата на България за Еврозоната;

- Геополитическото напрежение и енергийния преход;

- Стратегическите инфраструктурни проекти;

- Електронното правителство в България;

- Пазарът на труда в България;

- Развитие и проекти в транспортния сектор.

V. Във връзка с горепосочените теми бяха коментирани следните проблеми:

1. В сектор „енергетика“:

- Заместник-министърът на енергетиката Ива Петрова прогнозира, че високите цени на енергоносителите ще се запазят поне до 2023 г. Също така тя сподели приоритетните дейности на Министерство на енергетиката: завършването на инфраструктурните проекти, сред които газовата връзка България – Гърция; терминалът за втечнен газ в Александруполис; проектът за разширяването на газохранилището в Чирен.

- Главният съветник на гръцкия премиер по енергетика, климат и околна среда – Джордж Кремлис маркира актуалния проблем за „водорода като гориво на бъдещето“. Обърна внимание, че България трябва да има изградена инфраструктура, за да може в бъдеще да се възползва от тази възможност. Той добави, че България и Гърция ще трябва да обединят усилия за развитието на пълноценен енергиен съюз.

По темата за бъдещето на водорода взе отношение и изпълнителният директор на "Булгартрансгаз" – Владимир Малинов. Той отбележи, че водородът не е конкурент, а ще бъде допълнение на природния газ. Допълни, че с времето ще се вдига съотношението на водорода спрямо природния газ.

- Председателят на Американската търговска камара (AmCham) в България – Оливие Маркет смята, че трябва да се предвидят огромни мощности за производството на зелена енергия. Посочи, че са необходими от 5 до 9 гигавата допълнителна енергия от възобновяеми източници.

2. Икономика:

- инфлация

Проф. Шошкич счита, че инфлационните процеси ще продължат. Смята, че ще се стигне до намаляване на конкурентоспособността, повишаване на цените на стоките и услугите, затрудняване на износа им. Всичко това е възможно да доведе до свръхзадлъжнялост на икономиката.

Ръководителят на Отдел за мониторинг на системния риск в Националната банка на Румъния – Флорин Драгу добави, че в момента публичните финанси са поставени под натиск. В Румъния и в България инфлацията е над 14 процента, а в Еврозоната тя е 8 на сто.

Беше отбелязано, че съотношението на дълг към БВП в България се е увеличило с 10 процентни пункта.

Главният изпълнителен директор на "Пощенска банка" Петя Димитрова посочи, че проинфлационната среда ограничава икономическия растеж, създава проблеми за спестяванията на хората и несигурност във веригите на доставки.

- възможностите пред транспортния сектор

Като проблеми, свързани с бъдещето на транспортната инфраструктура в страната, бяха маркирани необходимостта от изграждането на безопасни и бързи връзки между Северна и Южна България, където липсват. Друга основна цел за постигане на икономически растеж е да се свърже Западна Европа с Атина през Дунав мост 2. Зам.-министърът на МРРБ Явор Пенчев посочи, че трябва да се изгради автомагистрален път от Видин до София, който да минава през нов тунел под прохода Петрохан. Този път трябва да се включи във вече изградената в по-голямата си част автомагистрала "Струма". Реализацията на проекта ще улесни значително транзитния трафик и ще даде тласък в развитието на икономиката не само на България, но и на съседни държави като Гърция и Румъния.

Главният съветник на гръцкия премиер по енергетика, климат и околна среда – Джордж Кремлис изрази становище, че Гърция има силен интерес да реализира проекта "Струма", защото той подпомага свързването между София и Солун.

Ръководителят на регионално представителство на Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) за Западните Балкани - Александро Браконзи заяви, че Европейската инвестиционна банка има планове за инвестиции в областта на транспорта, както и мерки за чиста енергия, за енергийна ефективност и дигитализация, развитие на частния сектор, опазване на околната среда, на борбата с наводненията и изграждането на мощности за пречистване на вода.

VI. Решения на горепосочените проблеми:

Като обобщение за избягване или решение на горепосочените проблеми голяма част от лекторите споделиха извода, че трябва да се увеличат инвестициите и да се стимулира производителността.

Като друг възможен подход, нестандартен, беше коментирано намаляването на цената на труда. Според проф. Шошкич този подход е възможност за възстановяване на конкурентоспособността на икономиката без да бъде девалвирана валутата.

VII. Нашите съвети

Като циклични процеси, икономическите явления периодично изправят бизнеса пред трудности. Принуждават го ежедневно да се адаптира и приспособява към динамичната бизнес среда. Условие за успешното справяне с тези нелеки задачи е бизнесът да има до себе си отлични професионалисти, познаващи икономическите и правните инструменти за преодоляване трудностите на бизнес климата.

Бихте могли да разчитате на екипа от подбрани професионалисти на „ЛТА Консултинг“ ООД, които ще преведе бизнеса Ви през „минното поле на кризата“, ще Ви съдейства при реализацията на идеите и при решаването на проблемите Ви.