НАП публикува становище по прилагане на Закон за бюджета на ДОО и НЗОК за 2022 г.

09 Mar 2022

I. В сайта на НАП, в рубриката "Законодателство", категория  "Осигуряване - Становища, указания, наръчници" са публикувани:

- Становище за прилагане на Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване и Закон за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2022 г. и

Таблица за размера и разпределението за 2022 г. на осигурителните вноски за ДОО, ДЗПО, здравно осигуряване и Учителски пенсионен фонд по осигурени лица.