Годишни данъчни декларации за 2021 г.

09 Mar 2022

I. До 30 юни 2022 юридическите лица трябва да декларират:

- корпоративен данък (по чл. 92 от Закона за корпоративното подоходно облагане);

- данък върху разходите;

- данък върху приходите на бюджетните предприятия;

- данък върху дейността от опериране на кораби.

II. Декларациите се подават изцяло онлайн през Портала за електронни услуги на НАП, достъпни с  квалифициран електронен подпис (КЕП).

III. Срокът за плащане на данъците е 30 юни. Това може да стане:

- онлайн чрез виртуалния ПОС терминал на НАП;

- във всяка банка с попълване на вносна бележка за издължаване към бюджета;

- с пощенски запис.

IV. Физическите лица, извършващи дейност като търговци, еднолични търговци и земеделски стопани, избрали този ред на облагане, също подават годишните си данъчни декларации (по чл. 50 ЗДДФЛ) до 30 юни 2022 г.

V. От 08.03.2022 г. в Портала за е-услуги на НАП ще бъде достъпна и електронната предварително попълнена данъчна декларация за облагане на доходите на физически лица. Потребителите, които имат персонален идентификационен код (ПИК) или КЕП, ще могат да се възползват от въведената информация за:

- получени от доходи от трудови правоотношения;

- граждански договори и хонорари;

- доходи от наем;

- получени суми от продажби в Интернет;

- данни за закупен стаж;

- информация за прехвърляне на превозно средство и др.