Безплатна правна помощ за украинци чрез Националното бюро за правна помощ

02 Mar 2022

I. Министерството на правосъдието на България информира, че украинските граждани, които търсят закрила на територията на Република България, могат да ползват безплатна правна помощ.

II. Консултациите във връзка с предоставянето на закрила, включително помощ при попълване на документи, се предоставят от адвокатите, вписани в Националния регистър за правна помощ във всички регионални центрове за консултиране, разкрити към съответните адвокатски колегии в страната.

III. На българските граждани, идващи от Украйна, може да се предостави правна помощ от Националното бюро за правна помощ, ако отговарят на условията, посочени в Закона за правната помощ.

IV. Министерството на правосъдието посочва на сайта си пълен списък с контактите на регионалните центрове:

https://mjs.bg/home/index/7fad28f3-f00e-4d7a-86c3-a570762aca1e

Украинските граждани, търсещи закрила на територията на Република България, както и българските граждани, идващи от Украйна, могат да ползват и Националния телефон за правна помощ 0700 18 250 всеки делничен ден от 9:00 ч. до 17:00 ч.