Министерски съвет предлага нови мерки за защита на потребителите

03 Feb 2022

I. Мерките отразяват транспонираните изисквания на правото на ЕС в сферата в българското законодателство. Част от целите на законопроекта са:

1. подобряване прозрачността на онлайн местата за търговия относно автентичността на отзивите на потребителите - забрана за използване на фалшиви и неверни отзиви на потребители;

Oтзивите трябва да бъдат подредени и търговецът да гарантира за тяхната автентичност. Задължение на търговеца ще бъде да докаже пред КЗП при проверка как тези ревюта са намерили място в неговата платформа за онлайн търговия. Тоест, че този, който е написал отзива, е автентичен потребител, а не някакъв робот и съответно, че такава сделка за покупка е извършена, за да може коментарът за продукта да бъде действителен.

Всички горепосочени нарушения ще се третират като нелоялна търговска практика, а законът предвижда вече и по-висок размер на санкциите.

2. предоставяне на информация на потребителите относно лицето, което продава стоките чрез онлайн мястото за търговия.

Като проблем е отбелязано разясняването на въпроса дали става дума за търговец или за частно лице. Понякога потребителите, пазарувайки в интернет платформи, се заблуждават, че купуват от фирма „Х“, а впоследствие се оказва, че са закупили стоката от физическо лице. В този случай Закона за защита на потребителите не се прилага и техните основателни претенции за рекламация при дефект не могат да бъдат уважени спрямо механизмите на ЗЗП.

3. Налице е задължение за оповестяване на критериите, по които се осъществява класирането при търсенето на определени продукти в онлайн платформите за тяхната продажба. Законът предвижда тези критерии да бъдат посочени в онлайн платформата или интернет магазина. Класирането означава, че тези оператори трябва да информират потребителите за начина на подреждане на различните видове стоки. Например – според броя на закупени телевизори, в зависимост от цената – от ниска към висока или обратно. Всичко това трябва да бъде описано.

III. Санкции

В тези текстове се говори и за конкретни санкции, които са част от оборота на търговците. Размерът на санкцията трябва да има възпиращ ефект – максималната санкция, която може да бъде наложена за така наречените от закона "широко разпространени нарушения", достига до 4% от годишния оборот във всички държави-членки, в които търговецът и свързани с него лица извършват своята дейност. От КЗП твърдят, че за първи път се въвежда правна фигура, която обединява усилията на контролните органи  на повече от една държава-членка на Съюза в установяването на трансгранично нарушение на потребителското законодателство с голям мащаб.

IV. Друг важен момент в този законопроект е въвеждането на Директивата за така наречения „двоен стандарт“ при предлаганите на пазарите на Европейския съюз стоки.