Завършен е проектът на новия Закон за събиране на вземанията, регламентиращ дейността на колекторските фирми

26 Jan 2022

I. На 20.01.2022 г. на пресконференция вицепремиерът и министър на икономиката и индустрията Корнелия Нинова заяви, че е готов проектът на Закона за събиране на вземанията. Неговата основна функция е да регулира съществуването и дейността на колекторските фирми.

II. Бяха изтъкнати следните основни моменти в проектозакона:

1. За първи път се предвижда да има публичен регистър на фирмите, които се занимават със събиране на вземания. Той ще се води в Министерството на икономиката и индустрията от Комисията за защита на потребителите.

2. В предмета на дейност на тези предприятия трябва да е записано, че ще се занимават с тази дейност – събиране на вземания.

3. Членовете на управителните органи на тези фирми не трябва да са осъждани и срещу тях да няма образувани наказателни производства.

4. Кредиторът, който прехвърля вземането, ще има задължение писмено да уведоми длъжника, че прехвърля вземането и на кого го прехвърля. Целта е длъжникът да има яснота коя компания има право да поиска от него конкретното вземане.

5. Длъжникът ще може да предяви своите претенции, като оспори това вземане. Оспорването от страна на длъжника спира търсенето на вземането и изпълнението, докато не влезе в сила решение на съда.  

6. Забраняват се действия и практики по събирането на  вземания чрез тормоз, принуда (физическа или психическа).

7. Забранява се осъществяването на телефонни повиквания в периода от 20:00 ч. до 07:00 ч. сутринта, в почивни и празнични дни.

8. Контролът ще се осъществява от Комисията за защита на потребителите, а неспазването на задълженията по договора ще се наказва с глоба (от 10 000 лв. до 50 000 лв.) и отнемане на лиценз.

9. Новият кредитор, който получи вземането, ще има задължението да води регистър на цялата писмена документация, която осъществява с длъжника. Целта е да има винаги яснота за кореспонденцията по между им.

10. Новият кредитор няма право да иска каквото и да е плащане, по-различно от посоченото в договора с първоначалния кредитор – не може да налага допълнителни такси.

11. Контролът ще се осъществява с извършване на проверки - физически и документални. Когато е необходимо ще се оказва съдействие и от органите на МВР, особено при случаи на принуда, тормоз и упражняване на насилие върху субектите на тези отношения.

III. На 20.01.2022 г. проектозаконът за събиране на вземанията бе обсъден на среща с неправителствените потребителски организации. Очаква се до седмица - две да бъде внесен в Министерския съвет, а след това гласуван в Народното събрание. От Министерството на икономиката и индустрията изказват очаквания той да бъде готов до края на февруари.