Данъчна кампания 2022 г.

13 Jan 2022

В съобщение на сайта си НАП извести заинтересованите ФЛ и ЮЛ за началото на данъчна кампания 2022 г. – 10.01.2022 г.

Срокът за ползване на 5% отстъпка за ранно деклариране на доходите на ФЛ и плащане е 31.03.2022 г., а пък крайният срок за обявяване на доходите и плащане на дължимия данък тази година е 03.05.2022 г.

Гражданите, които планират да подадат данъчната си декларация по електронен път (пропускайки традиционните методи като използване на пощата или лично посещение в офисите на приходната агенция), трябва да имат персонален идентификационен код (ПИК) или електронен подпис. От началото на март тези потребители ще могат да се възползват от предварително въведената в декларациите им информация за получени от тях доходи от:

  • трудови правоотношения;
  • граждански договори и хонорари;
  • субсидии, изплатени на земеделски производители;
  •  доходи от наем за имоти, чиито наематели са ЮЛ.

Срокът за деклариране на доход и плащане на данък от лицата, извършващи дейност като търговци, еднолични търговци или земеделски стопани, е от 01.03.2022 г. до 30.06.2022 г.

Срокът, в който и ЮЛ трябва да декларират корпоративен данък по чл. 92 от ЗКПО, данък върху разходите, данък върху приходите на бюджетните предприятия, както и данък върху дейността от опериране на кораби е от 01.03.2022 г. до 30.06.2022 г. Срокът за заплащане на тези данъци е 30.06.2022 г.