По-ниската данъчна ставка от 9% на ДДС се запазва и през новата 2022 г. за някои отрасли

13 Jan 2022

От 01.01.2022 г. беше въведен нов краен срок за прилагане на намалената ставка от 9% на ДДС за някои групи стоки и услуги. Крайният срок е 31.12.2022 г.

Намалената ставка се прилага за доставката на:

  • книги на физически носители или по електронен път;
  • ресторантьорски и кетъринг услуги;
  • храни, подходящи за бебета или за малки деца;
  • бебешки пелени и подобни бебешки хигиенни артикули;
  • общи туристически услуги и екскурзиите, организирани от туристически оператори и туристически агенти със случаен автобусен превоз на пътници;
  • услуги по предоставяне използването на спортни съоръжения.

Още през лятото на 2020 г. намалената ставка бе въведена като подход за смекчаване на вредите от КОВИД-19 пандемията за някои сектори. Фокусът на тази данъчна мярка беше насочен и към смекчаване данъчната тежест за отделния потребител. Замисълът на законодателя беше тя да продължи до 31.12.2021 г. С оглед усложнената епидемиологична обстановка в страната и към настоящия момент, Парламентът взе решение да удължи периода на действие на тези мерки до 31.12.2022 г.

По темата е публикувано и Тълкувание на ЦУ на НАП за разяснение на приложението на разпоредбата на чл. 66, ал. 2 от ЗДДС и свързаните нормативни актове от същия закон. В Тълкуванието са изведени легалните дефиниции, изясняващи в детайли обхвата на уредбата.   

Линк към тълкуванието: