Данъчно облагане на стоки след BREXIT

13 Jan 2021

След 1 януари 2021 г. доставките от или до Обединеното кралство и Северна Ирландия се считат за доставки до трета страна.

Северна Ирландия се смята за територия на държава членка, когато обект на доставка са стоки, които се изпращат или транспортират от или до нейната територия, до или от данъчно задължени лица или данъчно незадължени юридически лица, които са с идентификационен номер по ДДС в Северна Ирландия.

Данъчно задължените лица, които не са установени на територията на страната при доставки на далекосъобщителни услуги, услуги за радио- и телевизионно излъчване или услуги, извършвани по електронен път, с място на изпълнение на територията на Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия имат пред себе си следните опции:

-  смятат се за регистрирани като местни лица, ако определят акредитиран представител;

-   да получат специална регистрация за прилагане на режим извън Съюза;

-   да се регистрират в друга държава членка за прилагане на режим извън ЕС и уведомят  за това НАП.

ЛТА Консултинг ще направи за Вас и Вашият бизнес разяснения относно доставките свързани с Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия в следните случаи:

-   възстановяване на ДДС на данъчно задължени лица, установени в Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия, които не са установени на територията на страната;

-   доставки на стоки, за които транспортът започва преди 01.01.2021 г. и завършва след тази дата;

-   ред и срок за корекции на подадени справки-декларации по чл. 159б от ЗДДС.

При прилагане на Директива (ЕС) 2017/2455 и Директива (ЕС) 2019/1995 за изменение на Директива 2006/112/ЕО в ЗДДС се въвеждат нови правила и режими, отнасящи се за доставки с получатели данъчно незадължени лица в ЕС, в сила от 01/07/2021. Режимите са следните:

-   вътреобщностни дистанционни продажби на стоки на територията на ЕС. Досегашна дистанционна продажба;

-   дистанционни продажби на стоки, внасяни от трети страни или територии;

-   доставки, които се улесняват от електронен интерфейс;

-   вътрешни дистанционни продажби.

В тази връзка са извършени промени или са приети нови разпоредби в ЗДДС, касаещи:

-   място на изпълнение при доставка на дистанционна продажба;

-   прага за определяне място на изпълнение при доставки на вътреобщностни дистанционни продажби на стоки;

-   доставка с получател лице, управляващо електронен интерфейс;

-   внос на стоки по специален режим за дистанционни продажби на стоки, внасяни от трети страни или територии;

-   документиране на доставките.

 

Настоящата статия има информативен характер, моля преди да предприемете действия да се консултирате с специалист на ЛТА Консултинг, относно Вашият конкретен казус.