Бизнес среща с представители на немски компании

24 Sep 2019

На 20-ти септември 2019 г. се проведе бизнес среща с 13 компании, представители на немския бизнес. От страна на ЛТА Консултинг ООД на срещата присъстваха Ивета Балиева, в качеството ѝ на управител, юрисконсулт Емилия Кафеджиева, адвокат Десислава Петрова и адвокат Павлина Старева-Терзова. На срещата присъстваше и представител на Белла България АД– Кирил Свиленов, който посочи конкретни примери от практиката. Обсъдиха се темите за инвестиционния климат в България, възможностите за инвестиции и тяхната законова уредба, както и  данъчните облекчения. Представителите на немските компании изразиха голямото си желание за сътрудничество с български представители на бизнеса, както и за развитие на дейността си в България, водени от ниският данък печалба в размер на 10% и разнообразните възможности за развитие. От друга страна, за българската страна и местните инвеститори немските инвестиции биха донесли дивиденти, незаменим опит и контакти с доказани професионалисти. Поради това, считаме, че тази среща беше полезна не само за ЛТА Консултинг, а за българския инвестиционен пазар като цяло.