Начини на защита на обектите на индустриалната собственост

25 Sep 2019

На 20-ти септември 2019 г. се проведе обучителен семинар на тема „Начини на защита на обектите на индустриалната собственост и ползите от това. Закрила на изобретенията с патент“, на който ЛТА Консултинг ООД взе участие. Събитието започна с лекцията на Лиана Ангелова – държавен експерт, която обхвана процеса по издаване на патент и разпореждане с правото върху патент за изобретение. На следващите лекции беше представено действието на европейския патент и сертификатът за допълнителна закрила. Проведените лекции, както и дискусията между участниците се оказаха изключително полезни, тъй като отговориха на важни практически въпроси, очертаха основните моменти при заявка за патент, както и посочиха конкретни примери от практиката за жалби и искания за обявяване на недействителност на патент.