Семинар на тема "Пребиваване в България: Наръчник за чуждестранни граждани"

19 Sep 2019

На 18-ти септември 2019 г. юрисконсулт Емилия Кафеджиева, адвокат Павлина Терзова-Старева и юрисконсулт Селма Мехмед посетиха семинар, организиран от  Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции (СОАПИ) и Адвокатско дружество „Камбуров и съдружници“, на тема „Пребиваване в България: Наръчник за чуждестранни граждани“. В първия панел на семинара беше представена обща информация за инвестиционния климат в София, както и за благоприятната роля на Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции за развитието на бизнеса чрез местни и чуждестранни компании.  Вторият панел включваше следните теми:

  • Пребиваването и вноса на работна сила в България
  • Придобиването на недвижими имоти в България от чуждестранни граждани и компании
  • Защита на бизнес и лични данни в България. Информационна сигурност.

Семинарът беше практически насочен, което спомогна за по-ефективното усвояване на информацията. Той рамкира най-важните моменти при работата с чуждестранни граждани, извършващи трудова дейност в България. Контактите, създадени на  семинара, ще допринесат за успешното сътрудничество на ЛТА Консултинг ООД с външни инвеститори в София, както и за работата с чуждестранни лица.