Българо-иракски бизнес форум

12 Sep 2019

ЛТА Консултинг ООД взе участие в провелия се на 11-ти септември 2019 г. Българо-иракски бизнес форум в София. Събитието беше организирано съвместно с Багдадската търговско-промишлена палата и Службата по търговско-икономически въпроси на България в Ирак. Багдадските участници, сред които Джафар Ал-Хамдини, председател на ТПП Багдат, представиха възможностите за инвестиции в Ирак, както и основните сектори на икономиката на страната. Втората част от презентацията включваше инвестиционния климат на България. Беше подписан и Меморандум за сътрудничество между Багдадската и Българската търговско-промишлена палата. След презентациите на двете страни се проведе дискусия между представителите на бизнеса. Събитието обогати знанията на участниците за бизнес отношенията на Ирак и България, откри нови възможности за инвестиции и спомогна за създаването на нови бизнес контакти и затвърждаването на стари.