Финансови консултации

Финансова оценка на бизнеса

Екипът на "ЛТА Консултинг" ООД  има богат опит в изготвянето и прилагането на различни методи за финансова оценка на предприятия от различни икономически сектори.

Методите за оценяване, които използваме включват:

  • Анализ на сконтирания паричен поток (DCF)
  • Анализ на сравними компании
  • Анализ на прецеденти сделки

Консултации при финансирания

Банково финансиране

Нашият екип има богат опит в набиране на обезпечено банково финансиране за различни цели и в различни отрасли. Ние участваме в избора на подходяща банкова институция, която да осигури нужното финансиране,  подготвяме необходимите документи за кандидатстване за  финансирането, изготвяме  анализ на предлаганите условия, участваме в преговорите с избраната банкова институция, изготвяме и активно участваме в преговорите по подписване на договорите за финансиране и предоставяне на обезпечения;

Мецанин финансиране. Дялово и дългово финансиране

Ние можем да осигурим набирането на мецанин, дялово и дългово  финансиране. За целта правим предварителен дю дилиджънс, с който определяме позиционирането на компанията пред потенциалните инвеститори. Определяме най-подходящата група от потенциални инвеститори.  Консултираме клиента относно предлаганите условия на финансиране. Активно участваме в преговорите по сключване на сделката.