ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

ТЪРГОВСКА МАРКА

"ЛТА Консултинг" ООД е натрупало дългогодишен опит в сферата на регистрацията, защитата и консултирането в процеса на заявяване и оформяне на търговски марки. Ключов консултант по темата е Ивета Балиева, която е представител по индустриална собственост, вписана като такава под №377 в списъка на професионалните представителите към Патентно ведомство на Република България

"ЛТА Консултинг" ООД предлага консултации и представителство във връзка с процедурата по заявяване и регистрацията на търговска марка в Патентното ведомство на Република България в гр. София, както и на европейска търговска марка в EUIPO (Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост) и международна търговска марка (във WIPO).