ИМИГРАЦИЯ

 

Предоставяме пълен обем от правни услуги във връзка с имиграционни въпроси, включително, но не само: пребиваването на чуждестранни физически лица на територията на България, консултираме нашите клиенти на всички етапи от процедурата за придобиване и възстановяване на българско гражданство, вписване в съответните регистри, издаване на български документи за самоличност и т.н.

Съдействаме при получаване на български визи за всички цели (транзитно преминаване, влизане, пребиваване - краткосрочно, дългосрочно и постоянно пребиваване на чужденци), разрешително за работа.