ИМИГРАЦИЯ

 

Предоставяме пълен обем от правни услуги във връзка с имиграционните въпроси.

  • Предлагаме цялостно правно обслужване, свързано с пребиваването на чуждестранни физически лица на територията на България, като осигуряваме на клиентите своевременно и точно консултиране.
  • Оказваме съдействие през всички етапи от процедурата за придобиване и възстановяване на българско гражданство, вписване в съответните регистри, издаване на български документи за самоличност и т.н.
  • Ние предлагаме правна помощ в процеса на получаване на български визи за всякакви цели (влизане, пребиваване, транзитно преминаване). Съдействаме по всички визови въпроси, включително издаване на разрешително за работа, краткосрочно, дългосрочно и постоянно пребиваване на чужденци.