ДАНЪЧНО ПЛАНИРАНЕ

Нашият екип  може да предложи ефективни начини за планиране на данъчната тежест и минимизиране на данъчните рискове. Предлагаме защита и представителство при ревизии и проверки на юридически и физически лица от органите на НАП, както и при проверки от НОИ и Инспекцията по труда.

Вашето   конкурентно бизнес  предимство може да бъде ефективната данъчна стратегия спрямо сегашната икономическа ситуация. Екипът на "ЛТА Консултинг" ООД  ще ви помогне за това и е готов да предостави на всеки клиент методи и решения, които да доведат бизнеса му до значим финансов напредък.