ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

"ЛТА Консултинг" ООД предоставя на своите клиенти правна консултация и съдействие във връзка със защита правата на потребителите.

Информираме и консултираме клиентите си относно проблемите на потребителската защита, съдействаме им при защита на техните права и законни интереси във връзка с решаване на конкретни правни спорове по извънсъдебен и съдебен ред.

Услугите ни в областта на защита на правата на потребителите се изразяват в консултации, относно:

  • право на информация за стоките и услугите;
  • право на защита срещу рискове от придобиването на стоки и услуги, които могат да застрашат живота, здравето или имуществото;
  • право на защита на икономическите интереси при придобиването на стоки и услуги при нелоялни търговски практики и способи за продажба, неравноправни договорни условия и предоставянето на гаранции за стоките;
  • право на обезщетение за вреди, причинени от дефект на стоки;
  • право на достъп до съдебни и извънсъдебни процедури за разрешаване на потребителски спорове.