СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ

"ЛТА Консултинг" ООД предлага комплексно правно обслужване на своите клиенти във връзка със събиране на обезпечени и необезпечени вземания по реда на ГПК, ЗОЗ и ТЗ. Може да разчитате на нашето компетентно съдействие при конкуренция между кредитори в производства по несъстоятелност и при индивидуално изпълнение, както и при конкуренция между производствата.

Основните аспекти на нашата работа са:

  • събиране на взeмания от физически и юридически лица по заеми, кредити и договори за доставка на стоки и услуги;
  • правно съдействие в изпълнителни дела по реда на ГПК
  • правно съдействие при принудително изпълнение по реда на ЗОЗ.