ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

"ЛТА Консултинг" ООД осигурява пълно правно обслужване по време на цялата процедура по възлагане на обществени поръчки. Предоставяме правна помощ и консултации при изготвяне на всички документи, свързани с участие в процедури за възлагане на обществени поръчки, както и консултираме клиентите си за последващи действия по отношение на възможностите за оспорване на решения на възложителя.

Дружеството осигурява и изготвянето на всички необходими документи във връзка с такъв тип процедури, съобразявайки се с изричните разпоредби на Закона за обществените поръчки и практиката на Комисията за защита на конкуренцията и Върховния административен съд.

Услугите, които предлагаме, включват:

  • Съдействие при изготвянето и контрола на документите за участие;
  • Консултации във връзка с изискванията за подаване на жалба - водене на преговори;
  • Изясняване на въпроси на участниците в търга;
  • Консултиране на кандидатите при изготвяне на офертите;
  • Консултиране на участниците при нарушения на процедурата по възлагане на обществени поръчки;
  • Консултация относно правата на публичните възложители относно претенции за щети към неизправни изпълнители;
  • Консултация относно предявяване на претенции за обезщетение на публичния възложител при незаконни договорки.
  • Участие в комисии и контрол по изпълнението.