БАНКОВО ПРАВО И ФИНАНСИ

Нашият екип има богат опит в сделките по набиране на обезпечено банково финансиране, мецанин и дялово финансиране за различни цели и в различни отрасли.

  • Ние участваме в избора на подходяща банкова институция, която да осигури нужното финансиране.
  • Подготвяме необходимите документи за кандидатстване за финансиране или преструктуриране на кредити. Изготвяме анализ на предлаганите условия, участваме в преговорите с избраната банкова институция, изготвяме необходимите документи за финансиране, съответно преструктуриране и предоставяне на обезпечения, изготвяме правни и финансови анализи и обосновки на кредитни и инвестиционни проекти.
  • Ние можем да осигурим набирането на мецанин и дялово финансиране. За целта правим предварителен финансов анализ, с който определяме позиционирането на компанията пред потенциалните инвеститори. Определяме най-подходящата група от потенциални инвеститори. Консултираме клиента относно предлаганите условия на финансиране. Активно участваме в преговорите по сключване на сделката и изготвянето на необходимите документи, анализи и обосновки.

Екипът на "ЛТА Консултинг" ООД има богат опит в изготвянето и прилагането на различни методи за финансова оценка на предприятия от различни икономически сектори.

Методите за оценяване, които използваме включват:

  • Анализ на сконтирания паричен поток (DCF)
  • Анализ на сравними компании
  • Анализ на прецедентни сделки