БАНКОВО И ФИНАНСОВО ПРАВО

Банковото и финансовото право представляват основна област в правната практика на "ЛТА Консултинг" ООД. Нашият опит в сферата набанковото и финансовото право обхваща следните четири основни области на компетентност: корпоративни финанси и ценни книжа, обезпечени транзакции и кредитиране, финансиране на проекти.

Предоставяме услуги съобразно специфичните нужди  на нашите клиенти, като:

  • правни анализи и обосновки на кредитни и инвестиционни проекти;
  • консултации по специфични банкови и финансови операции и сделки;
  • консултации по финансиране на придобивания;
  • представителство на наши клиенти при кандидатстване за финансиране и изготвяне на документи в тази връзка;
  • експортно кредитиране;
  • преструктуриране на кредити и учредяване на обезпечения;
  • сделки на финансовите пазари;
  • консултация по структуриране и дейност на финансови институции;
  • междукредиторски споразумения;
  • цесии.

Съдействието ни се изразява в предоставяне на правни консултации на наши клиенти и участие в преговори по сключване и преструктуриране на кредити.