За нас

"ЛТА Консултинг" ООД е базирано в София и има изградена партньорска мрежа от консултанти в различни бизнес центрове в Европа. Притежаваме богат опит на българския пазар и международна експертиза и мрежа, благодарение на които клиентите ни получават юридически, финансови, данъчни и счетоводни услуги, които им позволяват да постигнат стратегическите си цели.

Социална отговорност

Нашите ценности са основата на всичко, което правим. Ние инвестираме в общностите, от които сме част, подкрепяме развитието на таланта и работим с хора в неравностойно положение.

Кариери

Екипът на "ЛТА Консултинг" ООД е изграден от професионалисти, oбединени от разбирането, че няма универсално правило за постигането на отлични резултати.

Свободни позиции

В момента има свободни позиции за следните длъжности: юрисконсулт, младши счетоводител и оперативен счетоводител с месторабота София. Моля, при интерес изпратете Вашето CV.

Стажантска програма

Предлагаме летни и целогодишни платени стажантски програми. Форма за кандидатстване (линк към формата за бърза онлайн връзка)

Етичен кодекс

Следваме стриктно етичните правила за бизнес.Честност, прозрачност, уважение ивзаимност са ценностите, които споделяме ние, нашите партньори и клиенти.

 

      Политика за защита на личните данни

Сигурността и законосъобразното обработване на лични данни е от първостепенно значение за ЛТА Консултинг ООД. По тази причина ние въвеждаме и прилагаме необходимите технически и организационни мерки, за да защитим Вашите лични данни от неправомерен достъп до тях от страна на трети лица.