Счетоводни услуги

"ЛТА Консултинг" ООД предлага текущо счетоводно обслужване в съответствие с разпоредбите на НСФОМСП и МСС, спазвайки изискванията на българското и европейското законодателство.

"ЛТА консултинг" ООД разполага освен с отличeн счетоводен екип, но и с юристи, данъчни, финансови и бизнес консултанти, с богат професионален опит. Дружеството има успешно партньорство със специалисти в областа на правото, данъците и финансите в Гърция, Кипър, Холандия, Австрия, Румъния, Полша, Македония и Сърбия. Клиентите ни получават комплексни консултации и решения по всеки казус.

Ние ще се погрижим за пълно и коректно счетоводно отразяване на дейността Ви, ще улесним комуникацията с данъчната администрация и държавните институции. Можем да осигурим бързи и ефективни решения по данъчни и финансово-счетоводни казуси и да защитим интересите Ви пред данъчната администрация.

Счетоводното обслужване включва: 

 • Създаване на счетоводна политика на фирмата;
 • Изготвяне на индивидуален разплащателен план;
 • Текущо счетоводно отчитане на първични и вторични счетоводни документи;
 • Регистрация на фирмата по Закона за данък върху добавената стойност;
 • Изготвяне на ежемесечни отчети и справки за нуждите на управленския състав на фирмата;
 • Изготвяне на всички необходими платежни документи за разплащания с бюджета;
 • Годишно счетоводно приключване, изготвяне на Годишна данъчна декларация и изчисляване на данъчни задължения;
 • Изготвяне на Годишен финансов отчет - Баланс, Отчет за приходите и разходите, Отчет за паричните потоци, Отчет за собствения капитал, Приложение с пояснения и допълнителни оповестявания към финансовия отчет;
 • Изготвяне на Годишен отчет за дейността и периодични статистически справки по Закона за статистиката;
 • Представителство пред Националния статистически институт;
 • Представителство пред НАП при ревизии по ЗДДС, ЗКПО, ЗДДФЛ.